Share

مجارستان به پناهجویان اجازه داد با قطار به سمت وین و مونیخ حرکت کنند. اتریش یک قطار را که ۱۵۰ پناهجو سرنشین آن بودند در مرز مجارستان متوقف کرد.

پناهجویان سرانجام موفق شدند از ایستگاه مرکزی قطار بوداپست بلیط به سمت اتریش و آلمان را تهیه کنند.

پناهجویان سرانجام موفق شدند از ایستگاه مرکزی قطار بوداپست بلیط به سمت اتریش و آلمان را تهیه کنند.

به‌گفته سخنگوی پلیس اتریش، مأموران اتریشی روز دوشنبه ۳۱ اوت / ۹ شهریور در شهر «هگی‌شالوم» وارد قطار شده و پناهجویانِ سرنشین این قطار را کنترل کردند. هر پناهجویی که پیش از این درخواست پناهندگی در مجارستان کرده بود اجازه نیافت وارد خاک اتریش شود. بقیه پناهجویان با یک قطار محلی به وین فرستاده شدند.

پناهجویانی که به وین اعزام شدند برای درخواست پناهندگی در اتریش به مراکز پذیرش پناهجویان معرفی می‌شوند اما مأموران اتریشی مانع از رفتن بقیه افراد به آلمان نمی‌شوند و این افراد می‌توانند به سفر خود به آلمان ادامه دهند.

در این قطار سریع‌السیر ۳۰۰ مسافر وجود داشت.

پیش از آن، در بوداپست، پایتخت مجارستان، صدها پناهجو قطار به سمت وین، مونیخ و برلین را سوار شدند. این در حالی بود که پلیس تمام روز مانع از سفر آن‌ها شده بود.

بخش بزرگی از این پناهجویان سوری هستند.

بر اساس آخرین خبرها پلیس اتریش بعد از ظهر روز دوشنبه قطار دوم را هم در مرز مجارستان متوقف کرده است.

Share