Share

روز دوشنبه ۱۸ آبان در واکنش به پخش برنامه «فیتیله» از تلویزیون دولتی ایران، در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی و غربی تجمع‌های اعتراضی در خیابان‌ها به راه افتادند. برنامه «فیتیله» دو کاراکتر ترک‌زبان را نشان داده که در هتلی از توالت‌شور برای شستن دهان استفاده کرده بودند. این برخورد نژادپرستانه در قالب طنز دلیل این اعتراض هاست.

بیشتر ویدئوهای منتشر شده از تظاهرات‌های روز دوشنبه از دو شهر تبریز و ارومیه‌اند. در این ویدئو‌ها یگان‌های ویژه نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان برخاستند و به آن‌ها حمله کردند.

بیشتر بخوانید: اعتراضات‌ آذری‌ها علیه تلویزیون دولتی ایران به خشونت کشیده شد

تصاویری که به طور پراکنده در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات‌های روز دوشنبه منتشر شده است:

در شهری که مشخص نیست کجاست، مردی که پشت دوربین است به ترکی می‌گوید: «این غیرت مردم آذربایجان است، به سمت مأمورها می‌روند». تظاهرکنندگان در حالی که به سمت مامورهای ضد شورش می‌روند شعار می‌دهند: «اولوم اولسون فاشیسمه» (نابود باد فاشیسم).

تظاهرات ضد نژادپرستی دانشگاه اورمیه که در آن دانشجویان به زبان ترکی شعار می‌دهند: «آذربایجان وار اولسون، ایسته‌مه‌ین کور اولسون.» (آذربایجان مانا باد، چشم آنان که چنین نخواهند کور).

تظاهرات در تبریز:

کتک زدن و دستگیری مردم در سطح شهر تبریز:

تظاهرات و درگیری با نیروهای امنیتی در تبریز مردم فریاد می‌زنند: «بی‌شرف!»

درگیری مردم تبریز با نیروی انتظامی:

درگیری‌ها در اردبیل، مردم فریاد می‌زنند: «بی‌شرف.»

شعار اعتراضی‌ای که مدام در ویدئوهای تکرار می‌شود: آذربایجان وار اولسون، ایسته‌مه‌ین کور اولسون.» (آذربایجان مانا باد، هرکس چنین نخواهد، کور باد). مشخص نیست این ویدئو از کدام شهر است:

در تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه همچنین این شعار‌ها شنیده شد: «هارای، هارای من ترکم؛ اولوم اولسون فاشیسمه» و همچنین «هارای هارای من ترکم؛ اولوم اولسون شوونیسمه» که به ترتیب یعنی: من ترکم، نابود باد فاشیسم و نابود باد شوونیسم.

پرتاب گاز اشک‌آور در تبریز:

حضور نیروهای ضد شورش در خیابان‌های ارومیه:

Share