Share

در حالی که روز گذشته بانک جهانی از بهبود وضعیت شکاف طبقاتی در ایران خبر داد، یافته‌های هزینه و درآمد خانوار‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای دهک دهم نزدیک به ۹ برابر خانوارهای دهک درآمدی نخست، برای مواد غذایی و خوراکی هزینه می‌کنند.

فقر غذایی

بر اساس گزارش درآمد و هزینه خانوار‌ها در سال ۹۳، افراد دهک درآمدی دهم هشت برابر دهک درآمدی نخست هزینه مواد خوراکی می‌کنند.

به گزارش خبرآنلاین، هزینه خوراکی سالانه خانوارهای دهک درآمدی نخست ۱۷ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان بوده در حالی که خانوارهای دهک درآمدی نخست ۲ میلیون و ۳۳ هزار تومان هزینه مواد خوراکی کرده‌اند.

براساس این گزارش هزینه خوراکی یک فرد در دهک درآمدی دهم سالانه نزدیک به ۸ . ۴ میلیون تومان و برای افراد دهک درآمدی نخست، ۷۶۲ هزار تومان برآورد شده که نشان می‌دهد هزینه ماهیانه هر فرد در این دهک حدود ۶۵ هزار تومان است.

همچنین خانوارهای دهک درآمدی دهم دوبرابر متوسط خانوار‌های شهری ایران برای مواد خوراکی هزینه کرده‌اند.

مرکز آمار ایران متوسط هزینه خوراک خانوار در سال گذشته را هشت میلیون تومان اعلام کرده بود.

براساس این برآورد، خانوارهای دهک درآمدی نخست زیر خط فقر کامل قرار دارند. پیش‌تر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حداقل هزینه ماهیانه برای تامین کالری روزانه مورد نیاز را ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

براساس گزارش مرکز آمار ایران هزینه سالانه افراد دهک درآمدی دهم حداقل ۱۰ برابر هزینه افراد دهک درآمدی نخست است.

این گزارش می‌افزاید؛ دهک درآمدی دهم سالیانه سه برابر میانگین هزینه خانوارهای شهری هزینه می‌کند، در حالی‌که هزینه دهک درآمدی نخست یک چهارم میانگین هزینه سالیانه خانوار برآورد شده است.

خط فقر همچنان محرمانه است

احمد می‌دری، معاون وزیر کار یک سال پیش در گفت‌وگو با رادیو دولتی ایران خط فقر برای هر خانوار را یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اعلام و از شناسایی ۱۲ میلیون نفر فقیر در کشور خبر داد.

اما کار‌شناسان مستقل و فعالان کارگری مسائل کارگری در ایران، خط فقر دولتی را غیرواقعی می‌دانند.

حسین راغفر، کار‌شناس مسائل فقر، خرداد سال ۹۴ در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود که حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. او خط فقر را درآمد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دانسته و گفته بود که حداقل سی درصد از جمعیت تهران زیر خط فقر هستند.

به گفته او، آمار ۱۲ میلیون نفری تنها مربوط به افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی است.

چندی پیش کانون انجمن‌های صنفی کارگری ایران، حداقل درآمد برای زندگی در تهران را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد.

در همین زمینه

۷۰درصد کارگران و بازنشستگان ایران زیر خط فقر هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۳۰ درصد جامعه شهری زیر خط فقر هستند

سیستان و بلوچستان؛ رتبه نخست فقر مسکن در ایران

کاهش فقر به کمک آمار

Share