Share

عربستان سعودی در سال گذشته میلادی ۱۵۷ را اعدام کرد که به‌طور عمده روش اعدام آن‌ها گردن زدن بود. تعداد اعدام‌شدگان در عربستان در سال ۲۰۱۴، ۹۰ نفر بود.

Oil and Blood - Copy

در همین زمینه: عربستان سعودی شیخ نمر النمر و ۴۶ نفر دیگر را اعدام کرد

Share