Share

بیش از ۸۰۰ فعال دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس ‌‌جمهوری ایران به «فشار علیه نشریات دانشجویی» اعتراض کردند و خواهان توقف این روند شدند.

daneshgah

به گزارش روزنامه اعتماد، امضا‌کنندگان این نامه گفته‌اند که در ماه‌های اخیر، فشار بر نشریات دانشجویی «افزایش یافته» و «نوشتن از سیاست، جرمی نابخشودنی شده» و «بیان آسیب‌های اجتماعی، سیاه‌نمایی قلمداد می‌شود.»

به‌گفته این فعالان، انتشار مشکلات صنفی یا اخبار دانشگاه در نشریات دانشجویی «بلافاصله با شکایت مراجع دانشگاهی به بهانه‌های مختلف روبه‌رو می‌شود.»

محمدعلی کامفیروزی، عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم و وزارت بهداشت به «اعتماد» گفت: «همزمان با ورود به ماه آذر و به بهانه روز دانشجو فعالیت نشریات دانشجویی اوج گرفت و در مقابل میزان برخوردها نیز به صورت عجیبی شدت پیدا کرد.»

به‌گفته این فعال دانشجویی «این حجم برخورد از توقیف و نظارت قبل از چاپ و قبل از انتشار گرفته تا شکایت از دانشجویان و حتی کشاندن آن‌ها به دادگاه باعث شد تا دانشجویان فعال در نشریات دانشجویی سراسر کشور به فکر تهیه گزارشی از وضعیت موجود بیفتند و در نهایت از آن‌جا که رئیس‌جمهور مجری قانون است و باید جلوی نقض آن را بگیرد، تصمیم گرفتیم تا به ایشان نامه بنویسیم.»

۸۰۴ دانشجویی که این نامه را امضا کرده‌اند، در ۲۷۲ نشریه دانشجویی فعالیت می‌کنند.

Share