Share

درآستانه نوروز و سال تازه، حسن روحانی به مردم ایران نوید بهبود شرایط اقتصادی و رفاه عمومی را داد. این در حالی است که دولت به درآمدهای نفتی ایران پس از اجرایی شدن برجام و کاهش ظاهری تحریم‌ها چشم دوخته هر چند سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد.

IRAN economy

وضعیت بازار نفتی ایران و یافتن مشتریان تازه مبهم است.

به مشکلات پیش‌روی دولت روحانی باید واکنش‌های هشدارآمیز فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا نسبت به آزمایش‌های موشکی سپاه و احتمال وضع تحریم‌های جدید را افزود. به این ترتیب آیا انجام وعده‌های او چشم‌انداز قابل تصوری دارد؟

در بررسی این وضعیت رادیو زمانه پرسش‌هایی را با شاهین فاطمی و حسن منصور، دو کارشناس اقتصادی و بازار نفت در میان می‌گذارد.

• با توجه به شرایط کنونی وضعیت اقتصادی ایران به ویژه پس از برجام آیا وعده‌های روحانی قابل تحقق‌اند؟

• چشم انداز سال ۱۳۹۵ راچگونه ارزیابی می‌کنید؟

• آیا جمهوری اسلامی تاکنون موفق شده از شرایط جدید- پس از اجرایی شدن برجام – برای جلب مشتری بهره گیرد؟

• هفته ییش قرارداد جدید و هنوز محرمانه‌ای بین ایران و شرکت نفتی فرانسوی توتال در پاریس امضا شد. در مورد فروش نفت ایران و نیز توسعه و تولید میدان نفتی آزادگان که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چه پیش‌بینی می‌کنید؟

Share