Share

گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارها در سال ۹۳ نشان می‌دهد که هزینه‌ها بالا رفته و تعداد شاغلان کاهش یافته است. میانگین درآمد در تهران دو برابر کرمان است و خانوارها ناچار شده‌اند که هزینه کمتری برای خوراک بپردازند.

amar-iran

بر پایه این گزارش میانگین هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۳ به ۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که بیانگر افزایش سه میلیون تومانی هزینه خانوارها است. بر مبنای این آمار میانگین هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۹۳ یک میلیون و ۹۷۵ هزار و ۲۰۸ تومان بوده است.

همین گزارش نشان می‌دهد که سهم خوراک در سبد هزینه خانوارها کاهش و در مقابل آن سهم هزینه غیر خوراکی‌ها افزایش داشته است. هر خانوار شهری به صورت میانگین پنج میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان بابت مواد خوراکی هزینه کرده که معادل ۲۴٫۷ درصد هزینه کل خانوارها است.

hazine93

گزارش مرکز آمار ایران از میانگین هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۳

بر اساس این آمار هر خانوار شهری در ایران ماهیانه به صورت میانگین ۴۵۷٫۹ هزار تومان بابت مواد غذایی و خوراکی هزینه کرده است. در مقابل سهم هزینه‌های غیرخوراکی به ۱۵ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که معادل ۷۵٫۳ درصد کل هزینه خانوارها است و به نسبت سال ۹۲، دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش که به گفته مرکز آمار ایران تنها ۱۹ هزار خانوار ایران را مورد بررسی قرار داده، بیانگر این است که هزینه مسکن ۲۹٫۱ درصد از مجموع هزینه خانوارها و ۴۴ درصد از هزینه غیرخوراکی خانوارها را در بر می‌گیرد. پس از آن هم حمل و نقل و بهداشت بیشترین سهم را در هزینه سالانه خانوارها دارند.

افزایش درآمد خانوارها و بیکاران

مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد که درآمد خانوارها در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ حدود ۱۸ درصد افزایش یافت. بر پایه این گزارش درآمد خانوارها از ۲۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و  ۹۰۰ تومان به ۲۴ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید که به معنای عدم کسری بودجه خانوارها است.

محل تأمین درآمد خانوارها هم نشان می‌دهد که منبع درآمدی ۶۷٫۷ درصد خانوارها مشاغل آزاد و یا منابع درآمدی متفرقه است. منبع درآمد ۵۱٫۴ درصد خانوارها درآمدهای متفرقه و ۱۶٫۳ درصد نیز مشاغل آزاد اعلام شده است و تنها ۳۲ درصد خانوارها از مشاغل مزدبگیری امرار و معاش کرده‌اند.

با این حال همین گزارش نشان می‌دهد که شمار خانوارهای دارای سرپرست شاغل کاهش یافته است. بنا بر نتایج این آمارگیری بیش از یک چهارم خانوارهای مورد بررسی فاقد حتی یک فرد شاغل هستند.

همچنین گزارش مرکز آمار بیانگر این است که تعداد خانوارهای داری سرپرست غیر شاغل نیز با ۲درصد افزایش به ۳۵٫۸ درصد رسیده است. مرور شاغلان بخش‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که درصد شاغلان در بیشتر بخش‌ها و به ویژه مشاغل صنعتی و فنی کاهش و در برابر آن شاغلان امور دفتری و کارگران ساده افزایش یافته است. در جدول زیر میزان کاهش و افزایش شاغلان هر بخش نمایان است.

درآمد- شاغل 93

نابرابری منطقه‌ای درآمد و هزینه‌ها

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران خانوارهای ساکن تهران با میانگین ۳۲٫۴ میلیون بیشترین هزینه سالانه را دارند و پس از آن چهارمحال و بختیاری با ۲۹ میلیون، هرمزگان و البرز با ۲۷ میلیون و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۶ میلیون تومان در شمار پنج استانی هستند که هزینه زندگی در آن بالاتر از میانگین کشوری است.

در انتهای جدول نیز خانوارهای ساکن کرمان با ۱۳ میلیون کمترین هزینه سالانه را داشته‌اند و پس از آن قم، سیستان و بلوچستان، سمنان، گلستان و زنجان قرار دارند.

در جدول درآمدها نیز میانگین درآمد در تهران به عنوان استان نخست دو برابر میانگین درآمد ساکنان کرمان در انتهای جدول است. میانگین درآمد در تهران ۳۳٫۳ میلیون تومان و در کرمان ۱۶٫۷ میلیون تومان اعلام شده است.

پس از قم، البرز، خوزستان و هرمزگان دیگر استان‌هایی هستند که میانگین درآمد خانوارها بیشتر از سایر استان‌ها است و در مقابل پس از کرمان، خانوارهای ساکن لرستان، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان دارای درآمد کمتر از ۱۹ میلیون تومان در سال بوده‌اند.

پیش از این بانک مرکزی ایران میانگین درآمد سالانه خانوارها را ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان و هزینه را ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان اعلام کرده بود که بیانگر کسری بودجه سالانه خانوارها در سال ۹۳ است.

———————————————————————————————————

در همین زمینه

Share