Share

یک کارگر ۳۰ ساله شهرداری شهر شادگان در استان خوزستان به‌دلیل آن‌که شش ماه دستمزد نگرفته بود دست به خودسوزی زد.

Khodsouzi

فعالان حقوق بشر خوزستان نام این کارگر را اسماعیل شاوردى (خنافره) عنوان کرده و گفته‌اند او روز گذشته، جمعه هفتم خردادماه خودسوزی کرده است.

اسماعیل شاوردى متأهل و تنها نان‌آور خانواده است. عدم دریافت حقوق و مزایای ماهیانه و نیاز مبرم او به پرداخت هزینه روزمره زندگى خانواده‌اش فشار زندگى را بر او بیشتر کرده و موجب خودسوزی او شده است.

بیشتر کارگران شهردارى شادگان، از جمله اسماعیل شاوردى، به‌دلیل عدم پرداخت حقوق خود هفته گذشته اعتصاب کردند اما مسئولان شهردارى تاکنون پاسخی به خواسته‌هاى آن‌ها نداده‌اند.

شرایط دشوار زندگی یکی از عوامل اصلی خودسوزی‌ها در ایران است. طی ماه‌های اخیر، چندین مورد از خودسوزی کارگران به دلیل شرایط دشوار کار، عدم پرداخت حقوق و دستمزد و اختلافات با کارفرما گزارش شده‌ است.

خودسوزی کارگران، جدای از انگیزه‌های متفاوت آن‌ها در اقدام به این نوع خودکشی، عموماً در میان کارگران با قرارداد موقت، بیشتر بوده است. آخرین آمارها در ایران حاکی از آن است که ۹٣ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند.

Share