Share

کمیته استیضاح در مجلس سنای برز یل روز پنجشنبه ۴ اوت/ ۱۴ مرداد رأی داد که دیلما روسف، رئیس‌جمهوری تعلیق شده برزیل، دادگاهی شود.

Dilma Rousseff suspended court trial aug 2016

کمیته استیضاح که در مجلس سنای برزیل برای بررسی پرونده فساد مالی دیلما روسف تشکیل شده بود پس از بررسی این پرونده با رأی ۱۴ مثبت و ۵ منفی، تصمیم گرفت که  این رئیس‌جمهور تعلیق شده دادگاهی شود.

این کمیته یک هفته دیگر وقت دارد که پرونده را بررسی کند و هفته آینده روز سه شنبه ۹ اوت اعلام خواهد کرد که کدام اتهام‌های مطرح شده علیه روسف را می‌پذیرد تا بر اساس آنها دادگاه آغاز به کار کند.

با این رأی کمیته استیضاح در مجلس سنای برزیل، راه برای برکنار کردن نهایی دیلما روسف آسان‌تر می‌شود.

نمایندگان مجلس سنای برزیل در مه ۲۰۱۶ رأی دادند که ریاست جمهوری دیلما روسف را به‌مدت ۱۸۰ روز معلق شود.

روسف متهم است که در سال ۲۰۱۴ با حساب‌سازی، بودجه دولت را به نحوی در جهت انتخاب مجددش برای مسند ریاست جمهوری به شکل غیرقانونی استفاده کرده است. رئیس‌جمهوری تعلیق شده برزیل این اتهامات را رد می‌کند و معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت مطرح شدن این اتهامات و تعلیق اوست.

در مدت تعلیق رئیس جمهوری برزیل، معاون او میشل تأمر وظایف او را به عهده گرفته و رئیس‌جمهور موقت برزیل است.

در همین زمینه:

چرا زنان برزیل از دیلما روسف حمایت می‌کنند؟

مجلس سنای برزیل ریاست جمهوری روسف را تعلیق کرد

برزیل؛ بحران با رفتن یا نرفتن روسف حل نمی‌شود

Share