Share

سایت انتخاب، در روز ۴ شهریور خبری نوشته است که عینا در زیر نقل می‌شود.

Rafsanjani

سایت انتخاب:

«به تازگی نقل قولی از ناطق نوری منتشر شده که در آن به نگرانی های آیت الله هاشمی اشاره شده است.

به گزارش انتخاب؛ ماهنامه اندیشه پویا در نقل‌قولی از علی‌اکبر پرورش که به روایت گفتگو بین آقایان ناطق نوری و‌ هاشمی‌ پرداخته، می‌نویسد:

“آقای ناطق تعریف کرد چند وقت پیش دیدم آقای‌هاشمی‌یک‌سری قرص از توی جیبش درآورد و آب خواست و خورد. می‌دانید که بنیۀ‌هاشمی‌خیلی قوی است… آقای ناطق می‌گفت پرسیدم آقای‌هاشمی‌شما قرص می‌خورید؟

گفت: بله.

گفتم: شما که اهل قرص نبودید؟

گفت: دچار سرگیجه می‌شوم.گاهی وقت‌ها هم از خواب بلند می‌شوم، زمین می‌خورم. رفتم دکتر این قرص‌ها را تجویز کرد. هر وقت از خواب بیدار می‌شوم یاد این نکته می‌افتم که اگر یک وقت آقای خامنه‌ای را از دست بدهیم می‌بینیم که هیچ‌کس نیست و همین فکر است که من را زمین می‌زند و قرص‌ها را برای همین می‌خورم.

آقای‌هاشمی‌می‌گفت: به زن و بچه‌هایم هم گفته‌ام من روی دو چیز با کسی معامله نمی‌کنم. یکی روی جمهوری اسلامی‌و دیگری آقای خامنه‌ای. بر سر این دو معامله نمی‌کنم و محکم پای آن‌ها می‌ایستم.”»

در همین زمینه

نظام می‌میرد • پرونده جانشینی

 

 

Share