Share

در شهرستان شهریار عده‌‌ای از دانش‌آموزان را سر صف کتک زده‌اند.

عکس سمبلیک است. منبع: ایلنا

به نظر مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، فرهنگ خشونت به مدارس هم سرایت کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با نظر به تنبیه بدنی دانش‌آموزان در شهریار  گفته است:

«به نظر من تنبیه بدنی به فرهنگ اجتماعی هم بر می‌گردد؛ یعنی اگر جامعه به سمت خشونت برود، این خشونت در مدرسه ما هم متجلی می‌شود؛ بنابراین من ریشه این مشکلات را در خشونت می‌بینم. نکته حائز اهمیت این است که فرهنگ خشونت در جامعه باید مهار شود تا شاهد این گونه موارد در مدارس نباشیم. در میان آسیب‌های اجتماعی، آسیب خشونت و ضرب و شتم در جامعه تقریبا مقام اول و دوم را دارد.»

در همین زمینه

Share