از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال ۲۳۸ تن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آمار را مدیر کل پزشکی قانونی تهران اعلام کرده است. به گفته‌ی مسعود قادی پاشا، ۵ تن از کشته‌شدگان زن بوده‌اند.

بیشترین حوادث کار در بخش ساختمان رخ می دهند

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از او نوشته است میزان قربانیان حوادث کار نسبت به دوره مشابه سال پیش  ۷/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ابتدای سال جاری مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در ایران گزارش داد که سالانه ۲۰ هزار حادثه شغلی در ایران رخ می‌دهد که بخشی از آن به مرگ منجر می‌شود. به گزارش بازرسی کار وزارت تعاون، بیشترین حوادث کار در بخش ساختمان رخ می‌دهد.

برآورد می‌شود که آمار واقعی حوادث کار بیشتر از میزان رسمی باشد و به سبب غیرقانونی کار کردن بخشی از کارگران، حوادثی که در حین کار برای آنان رخ می‌دهد در جایی ثبت نمی‌شود.

سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی، کمبود اکسیژن به دلیل فراهم نشدن ایمنی کار برای کارگران از سوی کارفرما از عوامل مرگ ناشی از حوادث کار است.

در این زمینه بیشتر بخوانید: 

«شهرداری و پیمانکاران؛ مقصران اصلی حوادث متروی تهران»

مرگ ۹۰ کارگر در چهار ماه بر اثر حوادث کاری در استان تهران