Share

تنها ۱۱ هزار از ۳۳  هزار کارگر ساختمانی استان کردستان توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شده‌اند و بیش از ۶۰ درصد آنان از بیمه درمانی محروم‌اند.

شرایط کار کارگران ساختمانی دشوار است

نایب رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان با ذکر این مطلب به ایلنا افزود قرار بود سال ۹۵ ده هزار کارگر ساختمانی دیگر بیمه شوند اما تا کنون که  زمان زیادی به پایان سال نمانده، سازمان تامین اجتماعی این کار را انجام نداده است. او در ادامه گفت بیمه شدن ۱۱ هزار کارگر ساختمانی مریوان و سروآباد نیز هنوز در ابهام قرار دارد.

کارگران ساختمانی به دلیل سختی کار در زمره کارگرانی قرار دارند که بیشتر در معرض بیماری و از کارافتادگی قرار دارند. روز گذشته اعلام شد که بیشترین حوادث کار در بخش ساختمان رخ می‌دهد.

وزارت کار و امور اجتماعی از تصمیم به بیمه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال جاری خبر داده بود اما این اقدام صورت نگرفته است.


خبرهای کارگری در رادیو زمانه:

Share