Share

در نهمین روز بهار خروجی دریچه‌های سد زاینده‌رود باز شد تا آب به شرق اصفهان برای کشت گندم و جو بازگردد. ۱۱ فروردین آب به اصفهان رسید. اکنون مردم شهر اصفهان به کنار زاینده‌رود آمده‌اند تا مراسم سیزده‌به‌در را کنار این رود برگزار کنند.

از سال ۱۳۹۴ استان اصفهان رتبه چهارم خشکسالی در میان استان‌های کشور را داشت و کشاورزان این استان از خشک شدن زاینده‌رود صدمه بسیار دیدند.
با توجه به بارندگی‌های اخیر خروجی سد زاینده‌رود افزایش‌یافته و هیجان با آمدن آب به شهر اصفهان بازگشته است.
آب از کوه‌های زاگرس، دو روز در راه بود تا به شهر اصفهان برسد.
خروجی آب رهاسازی شده ۶۰ متر مکعب برثانیه است.
قرار است تا اواسط خرداد، آب در زاینده‌رود جاری باشد.
بااینکه با جاری شدن آب زاینده‌رود، این سیزده نحسی‌ای برای مردم اصفهان ندارد، گشایش خروجی سد ربطی به ایام نوروز نداشته است.
شب ۱۱ فروردین شهروندان اصفهانی در ساحل رود جمع شده بودند و انتظار آب را می‌کشیدند.
آب را برای کشت گندم و جو در اراضی کشاورزی شرق شهرستان اصفهان جاری کرده‌اند.
زاینده‌رود بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد.
درنهایت رود به تالاب گاوخونی می‌ریزد.
Share