Share

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره‌ها سه توصیه کرد: امیدوارکردن مردم به آینده، تأکید بر نقاط قوت و خوبی‌ها، و پرداختن به آسیب‌های اجتماعی.

ناصر مکارم شیرازی

ناصر مکارم شیرازی

مکارم شیرازی که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در قم سخن می‌گفت در توصیه نخست خود گفت: “نامزدهای انتخابات سعی کنند در این مدت مردم را به آینده امیدوار سازند و به‌گونه‌ای مشکلات کشور را بزرگ جلوه ندهند که مردم ناامید شوند.”

او در توصیه دوم خود گفت: “در انتقادهای خود از دیگر نامزدها ابتدا به ذکر نقاط قوت و خوبی‌هایی که انجام داده است بپردازید، سپس از او انتقاد کنید.”

مکارم شیرازی در توصیه سوم خود از بیشتر مطرح شدن مشکلات اقتصادی در مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت: “مشکلات کشور منحصر به این موضوع نیست، بلکه آمار بالای طلاق، مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی نیز مهم است.”

او همچنین خواهان پرداختن کاندیداها به موضوع فضای مجازی شد و این فضا را یکی از دلایل عمده “از بین رفتن خانواده‌ها” و “مفاسد زیاد” دانست.

پیش از این احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در روز برگزاری اولین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که “کاندیداها در مناظره‌ها باید مصلحت نظام را در نظر بگیرند و اگر خروجی سخنانشان تضعیف نظام باشد، حرام است.”

اولین مناظره زنده تلویزیونی شش نامزد ریاست جمهوری ایران روز جمعه ۸ اردیبهشت برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران: آبروی «نظام» رفت

 

نظرسنجی درباره کاندیداهای نظام برای انتخابات ریاست جمهوری

موضع سیاسی و منش و جهان‌بینی این کاندیداهای نظام برای انتخابات ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات

Share