Share

در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر، فهرستی اصلی اصلاح‌طلبان معروف به «لیست امید» توانسته در شهرهای بزرگ اکثریت آرا را کسب کند. در مشهد و تهران و کرج تمام اعضای فهرست اصلاح‌طلبان و در تبریز و یزد اکثریت نامزدها به شوراهای شهر راه یافتند.

بر اساس آخرین اخبار لیست امید در مشهد به طور کامل رأی آورد و تمام ۱۵ کرسی را به خود اختصاص داد.

در تبریز اصلاح‌طلبان با کسب ۷ کرسی از ۱۳ کرسی اکثریت پارلمان شهری به دست گرفتند.

در یزد نیز ۶ اصلاح طلب، ۲ اصولگرا، ۳ مستقل ترکیب ۱۱ نفره شورا را تشکیل می‌دهند.

Share