Share

دولت ایران فعالانه در کنفراس سازمان جهانی کار شرکت می‌کند در حالی که به کنوانسیون‌های اساسی این سازمان احترام نمی‌گذارد و حق کارگران ایران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد. ما اینجا مقابل مقر سازمان جهانی کار تظاهرات می‌کنیم تا به ILO بگوئیم به این امر معترضیم. این را «فیلیپ ریو» مسئول بخش بین‌المللی CFDT یکی از سندیکاهای کارگری فرانسه و هماهنگ کننده تظاهرات به رادیو زمانه می‌گوید.

فیلیپ ریو از CFDT، امیلی از UNSA، و فروزان از CGT در حمایت از کارگران ایران

 ۱۳ ژوئن میدان ملل ژنو شاهد تظاهرات ایستاده‌ای در حمایت از کارگران ایران بود. تظاهرات به فراخوان «کلکتیو» ۵ سندیکای بزرگ فرانسه مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل، برگزار شد.

سندیکاهای فرانسوی ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د. (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) متشکل در «کلکتیو»در فراخوان مشترک خود به محرومیت کارگران ایران از حق اعتصاب، حق تظاهرات، و حق ایجاد تشکلات سندیکایی اعتراض کرده و خواستار «حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار» شده‌اند.

کلکتیو» در سال‌های اخیر در کنار برگزاری تظاهرات و شب‌های همبستگی با کارگران ایران، در چند مورد فعالان کارگری را از ایران برای شرکت در اجلاس سالانه ILO به ژنو دعوت کرده است. می‌توان به دعوت محمود صالحی از «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» و علی نجاتی از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد که موفق شدند به ژنو بیایند، و داود رضوی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را که به قصد سفر به ژنو سوار هواپیما شد اما توسط ماموران از هواپیما پیاده و دستگیر شد.

امسال «کلکتیو» رضا شهابی، داود رضوی، و حسن سعیدی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را به اجلاس دعوت کرد. شهابی و رضوی ممنوع‌الخروجند. حسن سعیدی روز گذشته به فرانسه سفر کرد. او در فرودگاه پاریس با مشکلاتی مواجه شد اما امروز پا به خاک فرانسه گذاشت و عازم ژنو شد.

فیلیپ ریو درباره فعالیت‌های کلکتیو به زمانه می‌گوید: هدف ما فشار آوردن به حکومت ایران است و به فشارها ادامه می‌دهیم تا رژیم ایران به خواست کارگران ایران بویژه حق تشکل احترام بگذارد.

۱۹ تشکل و نهاد مدافع جنبش کارگری در ایران از فراخوان حمایت کرده و اعضا یا نمایندگان آن‌ها و فعالین اجتماعی دیگری برای شرکت در این تظاهرات به ژنو رفته بودند.

گفت‌و‌گو با فیلیپ ریو را با برگردان فارسی بهروز عارفی بشنوید. عارفی فعال اجتماعی است و برای شرکت در تظاهرات به ژنو رفته است.


بیشتر بخوانید: 

Share