Share

برات قنبری، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته که متوسط سرعت اینترنت در کشور به ۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است و تا چهار سال دیگر کاربران ایرانی به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی خواهند داشت.

منظور از رقمی که برات قنبری عنوان کرده سرعت اسمی دریافت داده توسط کاربر در یک وضعیت ایدِآل است. در این مورد از طرف مقامات حکومتی ارقام متناقضی اعلام می‌شود.

آخر اردیبهشت ماه همین سال، خبرگزاری ایسنا، گزارش داد که «با اجرایی شدن فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، متوسط سرعت دسترسی پهن‌باند ثابت چهار مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت دسترسی پهن‌باند همراه به سه مگابیت بر ثانیه رسید.»

این آمار ایسنا با داده‌های بین المللی در مورد سرعت اینترنت در ایران، از جمله آمار نت‌ایندکس و آکامای،که به صورت دوره‌ای در مورد وضعیت اینترنت در جهان، از جمله سرعت آن، گزارش می‌دهند، همخوانی بیشتری دارد.


در همین زمینه

Share