Share

در یک کامنت پای مقاله‌ای درباره مجازات اعدام آمده بود که نمی‌توانید درباره این مجازات نظر دهید، تا زمانی که خودتان درگیر ماجرایی نباشید که محور آن قتل باشد و به عنوان مجازات حکم بر قصاص نفس یعنی اعدام قرار گیرد.

این کامنت انگیزه ما را تقویت کرد تا نظرسنجی پیشین را تکرار کنیم و این بار بخواهیم هر کس خودش را در کانون قضیه قرار دهد. هدف ما برانگیختن فکر بیشتر در مورد مجازات اعدام است که ایران در جهان از نظر اِعمال آن جزو رکورددارهاست. مجازات اعدام شاخص کیفیت نظام کیفری است و طرفداری از آن شاخص گرایش‌های احساسی و روانی در جامعه است.

در این نظرسنجی “منِ” نوعی خودم را در موقعیتی قرار می‌دهم که گویا دارم وصیت‌نامه خود را می‌نویسم. در آن می‌نویسم که اگر کسی مرا کشت با او چه کنند: آیا بازماندگان من، به زبان حقوق ایران امروز، “اولیای دم” (صاحبان خون)، بایستی خواهان مجازات قاتل به صورت قصاص نفس یا اعدام شوند، یا اینکه اکیدا با اعدام مخالفت ورزند؟

نظرسنجی

 

در توییتر:

 

نظرسنجی پیشین

اگر یکی از نزدیکان شما را به قتل برسانند، آیا خواهان قصاص خواهید شد؟

ویدئویی برای آشنایی با قانون قصاص با نظر به مجازات اعدام (ویدئو از مرکز حامیان حقوق بشر):

Share