Share

مدیر کل سازمان زندان‌های استان تهران آماری از شمار اتباع خارجی زندانی در زندان اوین ارائه کرده است. به گفته مصطفی محبی، در حال حاضر ١٣۶نفر از اتباع ٢٧ کشور در این زندان در حبس هستند.

عکس از آرشیو

روز چهارشنبه ۱۴ تیر ۴۵ سفیر خارجی مقیم تهران از زندان اوین بازدید کردند: سفرای خارجی را به بازدید زندان اوین بردند

در حاشیه این بازدید معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفته است تصویری دروغین از زندان های ایران ارائه می شود.

کاظم غریب آبادی با ارائه جزییاتی از تسهیلات و خدمات مختلف در زندان های ایران از توجه ویژه به موضوعاتی نظیر بهداشت و سلامت خبر داده و گفته است این وضعیت در مقایسه با برخی زندان های کشورهای دیگر «بی‌نظیر» است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره وضعیت نامناسب زندان ها در ایران منتشر می شوند. فرسودگی ساختمان ها، عدم توجه به وضعیت زندانیان بیمار و حضور افزون بر ظرفیت زندانیان در زندان ها از جمله این مشکلات هستند.

شمار زیادی از زندانیان، زندان را با بیماری های مختلفی ترک می کنند که پیش از ورود به زندان به آنها دچار نبوده اند.

  • در همین زمینه:

وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در بند هفت زندان اوین

کاظم غریب آبادی همچنین گفته است زندانبان ها در زندان های ایران با زندانیان رفتاری انسانی و دوستانه دارند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از «رفتارهای سیاسی برخی کشور‌ها و رسانه‌ها در ارائه تصویری دروغین و ناصحیح از زندان های ایران» انتقاد کرده و گفته است این رفتار «با اغراض سیاسی» انجام می‌شود؛ ادعایی که جمهوری اسلامی پیوسته در برابر انتقادها مطرح می کند.


در همین زمینه

بیش از ۳۱۰۰ ایرانی در زندان‌های خارج از کشور به‌سر می‌برند

موضع تکراری جمهوری اسلامی نسبت به گزارش‌های حقوق بشری: سیاسی و غیر منصفانه است

Share