Share

۲۷ هزار و ۸۲۰ نفر در سال گذشته از کشور ممنوع‌الخروج شده اند. ۹ هزار و ۱۷۳ نفر هم ممنوع‌المعامله شده اند. این آمار را دادستانی کل کشور اعلام کرده است.

۲۷ هزار و ۸۲۰ نفر در سال گذشته از کشور ممنوع‌الخروج شده اند.

بر اساس اعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادستانی کل بر اساس درخواست دادسرای عمومی، افراد مورد تقاضای بانک مرکزی را ممنوع الخروج می‌کند و در این مورد اجازه مخالفت ندارد.


  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به اختیاراتی که در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب لحاظ شده است اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها را درخواست کند. سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج در مورد اشخاص حقیقی تا سقف سه میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال است.

از سوی دیگر اما در سال ۹۵ دادستانی کل کشور ممنوعیت خروج از کشور ۶۲۸ نفر را لغو کرده است. ممنوعیت معامله یک‌هزار و ۴۶۱ نفر هم برطرف شده است.

بر اساس آمار اعلام شده حساب بانکی ۴۵ هزار و ۷۷۲ نفر با اعلام دادستانی کل کشور در سال ۹۵ مسدود شده است. در همین بازه زمانی، مسدود بودن حساب بانکی ۱۵ هزار و ۴۰۲ نفر با اعلام دادستانی کل به مراجع مربوط، برطرف شده است.

دادستانی کل کشور اعلام کرده است در سال گذشته، ۲۰۶ مورد درخواست اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه در پرونده‌های مختلف داشته که از این تعداد، ۱۵ مورد پذیرفته شده و ۱۹۱ مورد نیز رد شده است.

 

Share