Share

معاون وزارت آموزش و پرورش ایران می‌گوید در استان‌های مرزی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر به مقطع متوسطه راه نمی‌یابند.

شمار زیادی از کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق مناطق مرزی و دوزبانه زندگی می‌کنند

رضوان حکیم‌زاده، معاون امور ابتدایی آموزش و پرورش، ازدواج زودهنگام و کار در کنار خانواده و تعصبات و مسائل فرهنگی و همچنین دور بودن مدارس را از جمله دلایل بازماندن دانش‌آموزان دختر در استان‌هایی مرزی دانست.

رضوان حکیم‌زاده به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته «با تصویب قوانین لازم،‌ آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی خانواده‌ها این امکان وجود خواهد داشت که ما بتوانیم تغییر نگرش و رفتار ایجاد کنیم و این فرصت به دختران داده شود که در مدرسه حضور داشته باشند.»

او از صدا و سیما خواست به جای تبلیغ کلاس‌های کنکور بر اهمیت سوادآموزی و تحصیل تأکید کند.

به گفته او  آموزش و پرورش در مناطق محروم پوشش ابتدایی بسیار بهتری دارد. در حال حاضر ۱۳ میلیون دانش‌آموز ایرانی تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند.

آمار ترک تحصیل دختران در غرب خوزستان و شهرهای مرزی ایران و عراق در شرایط هشدار است.

علاوه بر این بخش عمده‌ای از کودکان بازمانده از تحصیل نیز در مناطق روستایی، مناطق مرزی و دوزبانه زندگی می‌کنند.

عبدالحسین مقتدایی، استاندار سابق خوزستان، تک زبانه بودن آموزش را یکی از دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان در استان‌های «دو زبانه» عنوان کرده و خواستار بازنگری در سیستم آموزش ایران شده بود.


در همین زمینه

نرخ بی‌سوادی در دختران بیش‌تر از پسران است

سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل: دختران محرومان اصلی

Share