Share

پارلمان اقلیم کردستان پس از دو سال تشکیل جلسه داد. این نهاد به دلیل رقابت‌ بر سر قدرت میان احزاب عمده کرد (حزب دموکرات، اتحادیه میهنی و جنبش گوران) تعطیل شده بود. لزوم دادن وجهه قانونی به همه‌پرسی ۲۵ سپتامبر (اول مهر) گروه حاکم به رهبری مسعود بارزانی را بر آن داشت کاری کند تا مجلس تشکیل جلسه دهد. ظاهرا قرار است تشکیل جلسه ادامه یابد، چون در جلسه امروز قرار جلسه بعدی هم گذاشته شد.

پارلمان اقلیم کردستان در پایان جلسه تصویب همه‌پرسی

پارلمان اقلیم کردستان در پایان جلسه تصویب همه‌پرسی

جلسه روز جمعه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) پارلمان اقلیم کردستان “فوق العاده” خوانده شد، گویا این جلسه چیزی بوده است علاوه بر جلسات عادی. در این جلسه قرار همه‌پرسی ۲۵ سپتامبر برای استقلال کردستان عراق به رأی گذاشته شد و با ۶۵ رأی تصویب شد. در جلسه پارلمان ۷۳ نماینده شرکت داشتند.

لوگوی رسمی کمپین "آری" در همه‌پرسی استقلال کردستان

لوگوی رسمی کمپین “آری” در همه‌پرسی استقلال کردستان

پارلمان اقلیم کردستان دارای ۱۱۱ کرسی است. حزب دموکرات با ۳۸ رأی قوی‌ترین فراکسیون آن است. پس از آن گوران قرار دارد با ۲۴ کرسی و سپس اتحادیه میهنی جلال طالبانی با ۱۸ کرسی. دو حزب اسلامی کرد در مجموع ۱۶ کرسی در اختیار دارند.

نمایندگان وابسته به حزب گوران (جنبش تغییر) و برخی دیگر نمایندگان مخالف همه‌پرسی که به کمپین “اکنون نه” پیوسته‌اند و در میان آنها چند تن از نمایندگان اتحادیه میهنی هم دیده می‌شوند، در نشست امروز پارلمان اقلیم کردستان شرکت نکردند.


در همین زمینه

Share