Share

«کلاش» یا همان گیوه محلی استان کردستان از سوی شورای ثبت جهانی صنایع دستی٬ ثبت جهانی شد. مریوان هم با بیش از چهار هزار بافنده «کلاش» به عنوان شهر جهانی «کلاش» به ثبت رسیده است. روستای «دل» مریوان بیشترین تعداد بافنده در منطقه را به خود اختصاص داده است.

این گیوه محلی از الیاف طبیعی ساخته می‌شود. نخ قالی٬ نخ ابریشم و ضایعات چرم در ساخت «کلاش» استفاده می‌شود. بافت رویه‌ی گیوه با سوزن و جوالدوز بر عهده زنان است و زیره‌ی آن توسط مردان تولید می‌شود.

Share