Share

انستیتو تکنولوژی نیوجرسی یک مدرس علوم اجتماعی را از کار معلق کرد. جیسون رضا جرجانی، آمریکایی دارای تبار ایرانی، متهم به نژادپرستی و طرفداری از هیتلر است. او هم با محافل نئونازی آمریکا روابط تنگاتنگی دارد و هم در میان فاشیست‌های ایرانی یک رهبر فکری محسوب می‌شود.

جیسون رضا جرجانی

گزارش پاریک هرمانسون، یک دانشجوی آنتی‌−فاشیست سوئدی، کار دست جیسون رضا جرجانی داد. هرمانسون برای سر در آوردن از کار نئونازی‌ها و جریان مشهور به آلت-رایت (Alt-Right مخفف Alternative Right به معنای راست آلترناتیو یا بدیل)، که مجمع راست‌گرایان افراطی آمریکاست، با روش‌های روزنامه‌نگاری کاوش‌گر به محافل آنان نفوذ کرد. او دیده‌ها و شنیده‌هایش را در قالب متن و ویدئو منتشر کرد. در یکی از ویدئوهای منتشر شده در نیویورک تایمز جیسون رضا جرجانی در حال ستایش از هیتلر دیده می‌شود. او آرمان خود را در این ویدئو بیان می‌کند: جمع کردن مهاجران مسلمان در اردوگاه‌ها به شیوه‌ KZ های دوران هیتلر، سلطه اندیشه نازی‌ها در جهان به طوری که به زودی بتوان در اروپا عکس هیتلر را روی اسکناس‌ها دید.

پیشتر فعالیت‌های جرجانی به نفع نئونازی‌ها از جمله فعالیت او در جریان آلت-رایت شناخته شده بود. اما انتشار گزارش نیورک تایمز بالاخره انستیتو تکنولوژی نیوجرسی را مجبور کرد جرجانی را کنار بگذارد. رتبه دانشگاهی او مدرس (lecturer) بوده است، نه استاد، آن گونه که طرفداران ایرانی‌اش از او با عنوان پروفسور جرجانی صحبت می‌کنند.

رضا جرجانی از آن گروه از سلطنت‌‌طلب‌های افراطی است که با انتشار بیانیه‌ای رضا پهلوی را از شاهزادگی خلع کردند. از نظر این عده رضا پهلوی به اندازه کافی ملی‌گرا نیست. جرجانی ایدئولوژی نژاد آریایی و آرمان احیای امپراطوری ایران را پی می‌گیرد. (نگاه کنید به این ویدئو). او از ایدئولوگ‌های سازمانی است به نام “رنسانس ایرانی”. بنیان‌گذار این سازمان، سید حمیدرضا موسوی نژاد، که اکنون خود را “شاهین نژاد” می‌نامد، مدتی عضو دفتر سیاسی تشکیلات رضا پهلوی با عنوان “شورای ملی ایران” بود. رضا پهلوی اخیرا از این تشکیلات که دچار بحران عمیقی است و عملا غیر فعال است، استعفا داده است.


در همین زمینه

Share