Share

در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی کوتاهی از سخنان یک آخوند درباره معجزه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دست به دست می‌شود. آخوندی که در این ویدیو می‌بینید به نقل از یکی از آیت‌الله‌های قم تعریف می‌کند که او که به «ضد انقلاب» بودن معروف بوده، تعریف کرده که علی خامنه‌ای معجزه هم دارد. معجزه او این است که «دیگران درس خواندند، اما او آیت‌الله شد.»


در سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی ایران یکی از شرایط رهبری مرجعیت بود اما در سال ۱۳۶۸ به دستور آیت‌الله خمینی این شرط از قانون اساسی برداشته شد و به «اجتهاد مطلق» بسنده کرد.
علی خامنه‌ای درباره آن روزها گفته است:

«آنچه که در خصوص تعیین رهبر واقع شد و بار این مسئولیت، بر دوش بنده کوچک ضعیف حقیر گذاشته شد برای خود من حتی یک لحظه و یک آن از آنات گذشته زندگی، متوقع و منتظر نبود.»

معجزه علی خامنه‌ای که در محافل آخوندی آن زمان مطرح بوده، به این غافلگیری اشاره دارد.

Share