Share

کانون نویسندگان با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از معترضان بازداشت‌شده، «رفتار سرکوب‌گرانه» حکومت ایران را محکوم کرد.

این نهاد اعتراضات اخیر را ناشی از «تنگناهای مهلک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» دانست و خواهان آزادی تشکل‌های صنفی و سیاسی شد.

همچنین کانون نویسندگان در واکنش به بازداشت‌های گسترده در روزهای گذشته، خواهان «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه‌ بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر و همه‌ی زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی» شد.

نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران تأیید کرده‌اند که تا کنون بیش از دو هزار تن در جریان اعتراضات ۱۰ روز گذشته در ایران بازداشت شده‌اند. دستکم ۲۱ تن نیز جان خود را از دست داده‌اند.

اعتراضات سراسری پنج‌شنبه هفتم دی در مشهد و شهرهای دیگری در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی آغاز شد. راهپیمایان در این جنبش که یکی از شعارهای اصلی آن «نان، کار، آزادی» است، به گرانی و فساد اقتصادی و گسترش بیکاری و همچنین استبداد سیاسی معترضند. مردم تا کنون در بیش از ۷۲ شهر معترضان به خیابان آمده‌اند.

در همین زمینه: مجموعه مطالب زمانه درباره برآمد جنبش اعتراضی (از دی‌ماه ۱۳۹۶)

Share