ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

● پرونده ویژه

خیزش دی‌ماه؛ دیدگاه‌های گوناگون

حرکات اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ چه ماهیتی داشتند؟ زمانه کوشید طیفی از نظرها و تحلیل‌ها را درباره خیزش دی‌ماه انتشار دهد. پرونده‌ای از مطالب منتشر شده.

خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ تا حدی فضای بحث و نظر در میان ایرانیان را از حالت خمودگی درآورد. بحث درگرفت که این موج اعتراض چه ماهیتی دارد، از کجا برخاسته و اگر روان می‌ماند به کجا می‌رود.

در محافل حکومتی هم بحث بالا گرفت. نوسان زدند میان گمان توطئه خارجی و اشاره به انگیزه‌های واقعی درونی.

در میان منتقدان و مخالفان نظام بحث‌ها بر سر نکاتی بود همچون زمینه خیزش، ترکیب اجتماعی معترضان، تفسیر شعارهای آنان، چشم‌انداز اعتراض‌ها، علل آرامی نسبی در میان طبقه متوسط و در برخی شهرها و مناطق.

مشهد، ۷ دی، شروع تظاهرات، پیش از حمله پلیس
مشهد، ۷ دی، شروع تظاهرات، پیش از حمله پلیس

زمانه کوشید طیفی از نظرها و تحلیل‌ها را درباره خیزش دی‌ماه انتشار دهد. به این کار همچنان ادامه می‌دهیم. در زیر مجموعه‌ای از عنوان‌ها را می‌بینید − ترتیب از نوتر به کهنه‌تر.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • bijan

    جناب " کوین " اینکه جامعه ایران بسیار متفرق است تردیدی نیست برای همین تنها راه حل ایجاد ساختاری دموکراتیک بر پایه تحمل نظرات و عقاید همه جریانات است . جامعه مدنی و تشکیل انجمن هاو اتحادیه های مستقل تمرینی است برای آگاهی بخشی مردم و تجربه دموکراسی . وضعیت کنونی حاصل حکومت های استبدادی و اقتدار گرا است که ادامه آن البته عاقبتی شوم برای کشور خواهد داشت .

  • کوین

    اینکه دوستان زیادی در این مقوله ورود کرده اند ، بخودیِ خود جای مسرت دارد. اما اینکه نظراتی متفاوت و حتی متناقض می بینیم - صرفنظر از رد یا تاییدِ آن - بیانگر یک واقعیت آشکار و البته خطرناک در جامعهء فعلی ایران است : وجود گسل های عمیقِ اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، قومی، طبقاتی و ... در ایران است که فعال شدن یک یا چندِ این ها قطعا به وقوع تنشهای متنوع با شدت های متنوع خواهد انجامید . جامعه شناسان همیشه نسبت به تجزیهء جوامع و مشبّک شدن آنها هشدار می دهند. قطعا یکی از مهمترین دلایل تشتت آراء در باب وقایع اخیر همین بافتِ ناهمگونِ اجتماعِ ایران است . بدیهی است وقتی بر سرِ تحلیلِ وقایعِ رخ داده نتوانیم به اجماع برسیم ، بی تردید پیش بینیِ رخداد های آینده می تواند نزدیک به محال باشد .