برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

چرا خامنه ای با این همه قدرت پاسخگو نیست؟

مضمون این سخنرانی (ایراد شده در “جامعه اسلامی دندانپزشکان) جایگاه فراقانونی رهبر و مشکلاتی است که از این وضعیت پدید می‌آید.

َ

لینک مطلب در تریبون زمانه

در همین زمینه:

 دوسیه تظاهرات اعتراضی ۱۳۹۶

Share