Share

#ما_بیشماریم: دختر خیابان انقلاب تنها نماند. یک زن ایرانی دیگر هم در صبح برفی تهران، در تقاطع و انقلاب و وصال مقابل شیرینی فرانسه روی سکو ایستاد و حجابش را از سر برداشت. تصاویری از این حرکت اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

تقاطع انقلاب با وصال، مقابل شیرینی فرانسه، محلی برای اعتراض به حجاب اجباری دختران انقلاب

روسری سفید بر سر یک چوب: نمادی از اعتراض به حجاب اجباری

ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب ۶ دی‌ ۱۳۹۶ چند روز قبل از شروع اعتراضات ۱۳۹۶، در تقاطع خیابان انقلاب و وصال روسری سفیدرنگی را بر سر چوبی کرد و در اعتراض به حجاب اجباری آن را تکان داد. او به مدت دو هفته در زندان اوین بازداشت بود.  نسرین ستوده ۸ بهمن ۱۳۹۶ از آزادی او خبر داد و از مردم خواست که از پیگیری سرنوشت ویدا موحد غافل نمانند و مانع از پیگرد قضایی او شوند .

بیشتر بخوانید:

نسرین ستوده: دختر خیابان انقلاب آزاد شد

Share