Share

اعدام باید گردد!” − آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

تصویر زمینه: برشی از یک تصویر رایج در شبکه‌های اجتماعی که خامنه‌ای را به صورت حلق‌آویز نشان می‌دهد و جمعیت دارند در میدان آزادی هورا می‌کشند. آیا این هوراکشان با آرزوی اعدام، به آزادی دست خواهند یافت؟

حتما شما هم در پست‌ها و کامنت‌های فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرده‌اید: تصویری از خامنه‌ای که حلق‌آویز شده است.

تقاضای اعدام این و آن مدام دیده می‌شود. نکته مهم این است که کسانی که این گونه بر طبل “اعدام باید گردد” می‌کوبند، از منتقدان وضعیت هستند، از منتقدان نظام اجبار، توهین  و سرکوب.

نظر شما چیست:

  • آیا شعار “اعدام باید گردد” شاخص تداوم وضعیت نیست، حتا اگر وضعیت ظاهرا عوض شود؟
  • اگر طرفدار “شعار اعدام باید گردد” هستید، چگونه این طرفداری را توجیه می‌کنید و فکر نمی‌کنید دارید استبداد دیگری را به جای نظام فعلی می‌نشانید؟
  • اگر مخالفید، آیا با نفس اعدام مخالفید یا فقط با اعدام سیاسی؟
  • اگر با نفس مجازات اعدام موافق‌اید اما با اعدام سیاسی مشکل دارید، چگونه اعدام سیاسی را مستثنا می‌کنید؟

لطفا با گذاشتن کامنت در این بحث شرکت کنید.

 

در همین زمینه:

اعدام، یک مقوله مرکزی در سیاست ایرانی

پیام‌های مرتبط با این بحث در فیسبوک زمانه:

Share