Share

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با پیشنهاد افزایش اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سال آینده از محل افزایش مصرف حامل‌های انرژی مخالفت کردند. دولت از حامیان این طرح پیشنهادی بود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده پیشنهاددهنده طرح افزایش اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی که تصویب نشد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نشست غیرغلنی شنبه ۲۸ بهمن‌ماه طرحی برای افزایش اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی ارائه داد که منابع آن از افزایش پیش‌بینی‌شده مصرف حامل‌های انرژی تأمین می‌شد.

این طرح افزایش اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برای توزیع در میان خانوارها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴۱ هزارمیلیارد تومان را پیشنهاد داده بود. به گفته حاجی‌بابایی، هزینه این طرح نه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بلکه از محل پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی مصرف این حامل‌ها در سال آینده تأمین می‌شد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت دولت با این طرح را اعلام و در حمایت از آن سخن گفت.

اما نمایندگان مجلس با ۸۱ رأی موافق در برابر ۱۲۳ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع با این طرح مخالفت کردند.

پیش‌تر نیز مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده مخالفت کرده بود.

نمایندگان مجلس چهارشنبه ۲۵ بهمن سقف درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها را ۹۹ هزارمیلیارد تومان تعیین کردند و قرار است محل مصرف این درآمد در ادامه بررسی بخش هزینه‌های بودجه سال آینده به بحث گذاشته شود. حاجی‌بابایی در آن جلسه گفته بود که دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سال گذشته ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کرده اما رقم این درآمد را کمتر اعلام کرده بود.

دولت در نظر داشت تا یارانه ۳۵ میلیون تن را در بودجه سال بعد حذف کند. نمایندگان مجلس با این طرح نیز مخالفت کردند. پس از آن محمدباقر نوبحت اعلام کرد که دولت فعلاً درباره حذف یارانه خانوارهای «پردرآمد» اقدامی نخواهد کرد.

ناظران بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال آینده را بودجه‌ای انقباضی توصیف، و آن را یکی از دلایل اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ دانسته بودند.


در همین زمینه

«درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است»

Share