Share

«قلعه شاه دژ» اصفهان با قدمت هزار سال بر فراز کوه «صفه» بنا شده است. این قلعه در دوره ساسانیان برای محافظت از شهر اصفهان ساخته شد. در زمان سلجوقیان با ورود یکی از طرفداران حسن صباح به‌ نام عبدالملک عطاش و نفوذ و دعوت مخفیانه او، تبدیل به یکی از قلعه‌های اسماعیلیون شد. نصب دکل‌های مخابراتی و ریختن زباله در حریم قلعه تصویر نازیبایی را برای این محل پدید آورده است.

Share