Share

سخنگوی وزارت خارجه ایران تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را «فاقد مشروعیت» خواند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ تصویر آرشیوی

بهرام قاسمی یکشنبه پنجم فروردین از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد:

«این قطعنامه علیرغم عدم حمایت تعداد قابل توجهی از اعضای شورای حقوق بشر از آن و صرفا با اتکاء به آرای یک بلوک سیاسی خاص و تعدادی از کشورهای منطقه که خود در شمار ناقضان اساسی حقوق بشر در سطح جهان و منطقه هستند، صادر شده است که از نظر ما محکوم و غیرقابل قبول است.»

او تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را «سوء استفاده» از سازوکارهای حقوق بشری خواند و گفت:

«از نظر ما تمدید یک ساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران فاقد وجاهت و پشتوانه حرفه‌ای است و اقدامی غیرضروری بود و بنابراین گزارشگری که با چنین پشتوانه شبهه داری به این سمت منصوب شود، با مشکل اساسی در اصالت و مشروعیت خود مواجه است.»

این انتقادها تازگی ندارد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارش‌های گزارشگران حقوق بشر را «مغرضانه» و در «راستای منافع مخالفین جمهوری اسلامی» خوانده‌اند.

آمریکا و اسرائیل نیز پس از آخرین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل صدور پنج قطعنامه درباره نقض حقوق فلسطینیان از آن انتقاد کردند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۲۳ مارس، سوم فروردین ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای یک دوره یک ساله تمدید کرد.

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران فوریه امسال به دلیل عارضه قلبی درگذشت. پیش از او نیز احمد شهید طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ این ماموریت را برعهده داشت.

جمهوری اسلامی به رغم درخواست رسمی این دو گزارشگر، به هیچ یک از آنها اجازه سفر به ایران را نداد.


در همین زمینه

ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شد

Share