Share

یکی از معاونان سابق محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران در کانال تلگرامی خود ادعا کرده است که احتمال صدور حکم ارتداد برای «یک عضو اصلی جریان انحرافی» وجود دارد؛ اشاره او به گفته روزنامه «اعتماد» به اسفندیار رحیم‌مشایی باز می‌گردد.

مشایی گفته بود: «غلط می‌کنید تعقیب قضایی کنید»

به گزارش اعتماد، روح‌الله احمدزاده کرمانی در این مطلب تلگرامی نوشته: « شنیده‌ها حکایت از اتهامات سنگین امنیتی در پرونده یکی از اعضای اصلی جریان انحرافی دارد! همچنین وجود برخی از اسناد و مدارک و اقاریر، احتمال صدور حکم ارتداد را در خصوص این فرد افزایش داده است».

روح‌الله احمدزاده کرمانی، یکی از استانداران پیشین استان فارس و رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود.

دیروز نیز محمود احمدی‌نژاد نوشته مختصری را درباره مشایی در وب‌سایت «دولت بهار» منتشر کرد که در آن نسبت به «پرونده‌سازی» علیه مشایی هشدار داده بود.

گمانه‌زنی‌های تأییدنشده از احتمال اعتراف‌گرفتن از رحیم‌مشایی در زندان خبر می‌دهند؛ احتمالی که با پست تلگرامی احمدزاده درباره «اقاریر» او تقویت شده است.

اسفندیار رحیم مشایی پس از بازجویی‌های فشرده اطلاعات سپاه پاسداران و ۱۰ روز پس از بازداشت، روز دوشنبه ششم فروردین به بند عمومی منتقل شد. تبانی با هدف برهم زدن نظم عمومی و توهین به دستگاه قضایی از جمله اتهامات رحیم مشایی بوده است.


در همین زمینه

احمدی‌نژاد: هر کس هر جور اعتراض می‌کند می‌گویید جرم است

Share