Share

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره رد لایحه مربوط به کودک همسری در کمیسیون قضایی مجلس گفته: «اگر سن ۱۳ سال برای ازدواج خوب است پس همه قوانین دیگر هم بر روی همین سن آورده شود تا کودکان ۱۳ ساله بتوانند رای دهند، گواهینامه بگیرند و درخواست طلاق دهند.»

کودک‌همسری، پدیده رایج در ایران (عکس: خبرگزاری ایلنا)

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرده که مجلس در رای خود درباره ازدواج کودکان بازنگری کند. او این یک موضوع بسیار مهم و مطالبه عمومی خوانده و گفته در آماری که براساس مطالعات مراکز مختلف در دست است، میزان طلاق و دیگر آسیب‌ها در کودک‌همسری می‌تواند افزایش پیدا کند.

ابتکار گفته: «در نقاط حاشیه‌ای ممکن است درصد ازدواج کودکان بیشتر شود و به همین دلیل نگرانی زیادی می‌تواند وجود داشته باشد. ازدواج یک مرحله مهم و لازم است فردی که وارد آن می‌شود هم آمادگی و هم بلوغ لازم را داشته باشد، وقتی فردی در سنین پایین حق بهره‌مندی از بسیاری حقوق را ندارد سخت است که اجازه دهیم وارد ازدواجی شود که می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد.»

او از عدم سنخیت قوانین انتقاد کرده و گفته اگر سن ۱۳ سال برای ازدواج خوب است پس همه قوانین دیگر هم به روی همین سن آورده شود تا بچه‌های ۱۳ ساله بتوانند رای دهند، گواهینامه بگیرند و درخواست طلاق دهند: «اگر ۱۳ سال را سن بلوغ و تشخیص می‌دانیم پس همه قوانین را بر روی این سن بیاوریم.»

ابتکار در خصوص مصوبه دولت برای اعطای شناسنامه به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی هم گفته: «دولت مصوبه خوبی را گذراند تا زنانی که همسران خارجی دارند بتوانند قبل از ۱۸ سال برای فرزندان خود تقاضای تابعیت کنند، این مصوبه دولت است و  نیاز دارد که در مجلس هم تصویب شود.»

Share