Share

منطقه حفاظت شده ورجین در استان تهران، بخش لواسانات قرار گرفته‌ است. با شروع فصل سرما این منطقه میزبان حیواناتی می‌شود که برای پیدا کردن علوفه از ارتفاعات به سمت دامنه‌های کوه می‌آیند. در این روزها انبوهی از قوچ‌، میش و کل در ورجین دیده می‌شود.

Share