Share

گرم‌خانه خاوران بزرگترین مددسرای تهران است.

اینجا محلی است برای معتادان و افرادی که در شب های سرد زمستان جایی برای خواب ندارند.

افراد بعد از تحویل وسایل شخصی خود به مسئول رختکن، دوش حمامی می گیرند و با پوشیدن لباس فرم طوسی رنگی اجازه ورود به سالن خواب را پیدا می کنند. این جا حیاطی با چند وسیله ورزشی دارد که بیشتر پاتوقی برای سیگار کشیدن های شبانه است.

روایت هایشان دردناک است، از پدری که باید «پاک» بشود تا بتواند به دیدار دخترش به دوردست ها برود تا مردی با موهای سپید که به گفته خود تنها موسیقی «شاهین نجفی» تسکین روح غم باد گرفته اش است. گربه‌ای هم در یکی از عکس‌ها می‌بینید که پناه‌گیران در پناه خود نگهش داشته‌اند.

Share