برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

آزادی پوشش و انتخاب اینکه انسان چه لباسی بر تن کند، جزء بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ است اما این حق بدیهی از زنان ایران سلب شده است.

هر روز دختران جوان به جرم بدحجابی توسط ماموران زن گشت حجاب دستگیر می‌شوند

بدن زن ابژه‌ای نیست که شرع اسلام برایش تصمیم بگیرد. بدن زن به حکومت اسلامی تعلق ندارد. هر کس تنها مالک بدنِ خویش است و تنها اوست که حق دارد برای چگونه پوشاندن بدنش تصمیم ‌بگیرد.

قانون کشور باید به زنان این حق را اعطا کند که شیوه‌ی پوشش خود را انتخاب کنند. چگونگی انتخاب پوشش، مانند انتخاب چادر، روسری، مانتو و … نباید باعث امتیاز دهی حکومت به گروهی از زنان محجبه باشد، در حالی که زنانِ دیگر از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.

ما زنان و مردان ایرانی که امضاکنندگان این دادخواست هستیم از شارعان و سیاستگذاران حکومت ایران می‌خواهیم بدیهی‌ترین حق زنان را به آنان پس بدهند: حق آزادی پوشش.

لینک این مطلب در سایت دادخواست


  • در همین زمینه

۸ مارس: بر سکوی مبارزه ایستاده‌ایم

Share