Share

هشتم مارس، روز جهانی زنان در نقاط مختلف جهان گرامی داشته شد. پیشینه روز جهانی زنان به سال‌های پیش از جنگ جهانی اول و مبارزه زنان جهان برای برابری و حق رأی می‌رسد.  گزارشی تصویری از چگونگی برگزاری مراسم هشتم مارس در کشورهای مختلف را ببینید.

گردهمایی روز جهانی زن در استرالیا
گردهمایی روز جهانی زن در بلاروس
گردهمایی روز جهانی زن در بلژیک
گردهمایی روز جهانی زن در فرانسه
گردهمایی روز جهانی زن در ایتالیا
گردهمایی روز جهانی زن در کنیا
گردهمایی روز جهانی زن درکوزوو
گردهمایی روز جهانی زن در قرقیزستان
گردهمایی روز جهانی زن در اسپانیا
گردهمایی روز جهانی زن در ترکیه
گردهمایی روز جهانی زن در آلمان
گردهمایی روز جهانی زن در هند
گردهمایی روز جهانی زن در پاکستان
روز جهانی زن در ایران
Share