Share

تئاتر نصر در تهران بازگشایی شد. این تماشاخانه اواخر دوره قاجار بنا شده و در خیابان لاله‌زار قرار دارد. تماشاخانه نصر، نخستین سالن رسمی تئاتر ایران است که مردم برای دیدن نمایش در آن بلیط تهیه می‌کردند و به دیدن تئاتر می‌رفتند.  تئاتر نصر در سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایرن به ثبت رسیده است. این تماشاخانه پس از انقلاب ۵۷ مصادره و در نهایت تعطیل شد. در سال ۱۳۶۷ واحد جهاد دانشگاهی با هدف احیا، تئاتر نصر را اجاره  و آن را بازگشایی کرد. در سال ۱۳۸۱ تماشاخانه نصر در حین اجرای یک نمایش با عنوان «سی و هفت شاهی جناب میرزا» به بهانه نا امن بودن بنا، تعطیل شد.

کار مرمت و بازسازی تئاتر نصر در سال ۱۳۸۷ آغاز، اما پس از یک ماه به دلیل کمبود بودجه و اعتبارمتوقف شد. تماشاخانه نصر سرانجام در سال ۱۳۹۶ در اختیار سازمان زیباسازی شهرداری تهران درآمد تا مرمت و بازسازی شود و به موزه تبدیل گردد.

Share