Share

در این صفحه مجموعه‌ای می‌بینید که به موضوعات آموزشی در زمینه کارگری اختصاص دارند. این مجموعه به تدریج تکمیل می‌شود.

قانون کار و سیر تحول آن در ایران

این جزوه

به حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی کارگران می‌پردازد.

تعریف تشکل‌های کارگری در قوانین جمهوری اسلامی، ماهیت غیرصنفی شورای اسلامی کار، چگونگی تعیین حداقل دستمزد، قوانین مربوط به بازنشستگان و بیکاری، حقوق کارگران مهاجر و زن در قوانین جمهوری اسلامی از جمله سرفصل‌های این جزوه‌اند.

این جزوه همچنین به سیاست‌های تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر حقوق و زندگی کارگران می‌پردازد.

این نوشته

خلاصه‌ای درباره موضوعات اصلی و بنیادی حقوق کار در قوانین جمهوری اسلامی به‌ دست می‌دهد.

با این تست چهارجوابی

می‌توانید آگاهی خود را درباره قانون کار در ایران بیازمایید.

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی

این جزوه

علاوه بر معرفی ساختار سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن،  مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار را فهرست و معرفی می‌کند.

در آن همچنین،‌ فصلی به مقاوله‌‌نامه‌هایی که ایران پذیرفته اختصاص داده شده است.

مرور مقاوله‌نامه‌های بنیادینی که ایران تصویب نکرده، بخش پایانی جزوه است.

در این نوشته

با بیانی فشرده، همچنان که از عنوان آن برمی‌آید، توضیح داده می‌شود که چرا باید از این حقوق آگاهی داشته باشیم.

و این نوشته

خلاصه‌ای درباره موضوع به دست می‌دهد.

این ویدئو مکمل مطالب بالاست:

و حال نوبت خودسنجی است برای این که ببینیم درباره موضوع چه می‌دانیم.

این تست چهارجوابی

در واقع مروری است بر نکات عمده بحث.

مرتبط با این موضوع، دو وبینار درباره «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی»

وبینار اول − سخنران: بهروز فراهانی

وبینار دوم − سخنران: سعید تقوی

قانون کار و سیر تحول آن در ایران

پس از انتشار جزوه‌ای در مورد « حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی»، زمانه‌ کتابچه دیگری تهیه کرده است که به حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی کارگران می‌پردازد.

◄ کتابچه «قانون کار و سیر تحول آن در ایران» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub


بیشتر بخوانید در:

Share