Share

در این صفحه مجموعه‌ای می‌بینید که به موضوعات آموزشی در زمینه کارگری اختصاص دارند. این مجموعه به تدریج تکمیل می‌شود.

مبارزه سندیکایی

این جزوه

به مبارزه صنفی کارگری و مبانی و  مفاهیم آن می‌پردازد.

 در فصل نخست آن، زمینه‌های ساختاری و تاریخی شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در چارچوب تاریخ جهانی سرمایه‌داری مرور می‌شود. موضوع بحث فصل دوم آن، سندیکا و ساختار تشکیلاتی آن است. در فصل سوم به اشکال دیگر سازمان‌دهی کارگری مثل شوراها، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری و موضوعاتی همچون تفاوت حزب و سندیکا پرداخته می‌شود. فصل چهارم نیز به موضوع اعتصاب اختصاص یافته است. جزوه در انتها با مرور تاریخ فعالیت سندیکایی در ایران و بررسی موانع حقوقی تشکل‌یابی کارگری در متن قوانین موجود پایان می‌پذیرد.

کتابچه «مبارزه سندیکایی: مبانی و مفاهیم» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

◄ این نوشته

 به‌شکلی فشرده چند مفهوم بنیادی مبارزه سندیکایی را توضیح می‌دهد و  قوانین جمهوری اسلامی در مورد تشکل‌یابی کارگری را به اختصار مرور می‌کند.

معنای دموکراسی در کار چیست، و چرا در دوران پس از کرونا عرصه برای دموکراسی در کار تنگ‌تر خواهد شد.

قانون کار

این جزوه

به حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی کارگران می‌پردازد.

تعریف تشکل‌های کارگری در قوانین جمهوری اسلامی، ماهیت غیرصنفی شورای اسلامی کار، چگونگی تعیین حداقل دستمزد، قوانین مربوط به بازنشستگان و بیکاری، حقوق کارگران مهاجر و زن در قوانین جمهوری اسلامی از جمله سرفصل‌های این جزوه‌اند.

این جزوه همچنین به سیاست‌های تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر حقوق و زندگی کارگران می‌پردازد.

کتابچه «قانون کار و سیر تحول آن در ایران» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

◄ این نوشته

 خلاصه‌ای درباره موضوعات اصلی و بنیادی حقوق کار در قوانین جمهوری اسلامی به‌ دست می‌دهد.

 بخش عمده‌ای از کارگران ایرانی به‌ویژه آنهایی که به شکل پیمانی و با قراردادهای موقت کار می‌کنند، از حقوق اولیه خود (در همان حدی که قانون کار ایران به رسمیت شناخته) آگاه نیستند. در گزارش پیش‌رو، پای صحبت تنی چند از کارگران بخش‌های نظافت شهری و روزمزد ساختمانى در مورد وضعیت کاری و قراردادی‌شان می‌نشینیم و  برخی از مفاد بنیادی قانون کار را در مورد  تعیین حداقل دستمزد، قرارداد کار و  نظارت بر اجرای صحیح قانون کار مرور می‌کنیم.

نکات کلی‌ای که باید در مورد تعیین حداقل دستمزد بدانید.

◄ با این تست چهارجوابی

می‌توانید آگاهی خود را درباره قانون کار در ایران بیازمایید.

◄ در ایران قانون کار شمول محدودی دارد، چون اکثر کارگران با قراردادهای سفید (بدون ذکر مدت و حتا میزان دستمزد) و موقت، آن هم در حد یک روز و یک هفته و یک ماه، کار می‌کنند. «مناطق آزاد» تجاری هم مناطق آزاد از قانون هستند.

قانونی که حق تشکل مستقل را به رسمیت نشناسد، عملا دچار این ورشکستگی می‌شود.

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی

◄ این جزوه

علاوه بر معرفی ساختار سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن،  مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار را فهرست و معرفی می‌کند.

در آن همچنین،‌ فصلی به مقاوله‌‌نامه‌هایی که ایران پذیرفته اختصاص داده شده است.

مرور مقاوله‌نامه‌های بنیادینی که ایران تصویب نکرده، بخش پایانی جزوه است.

کتابچه « حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

◄ در این نوشته

با بیانی فشرده، همچنان که از عنوان آن برمی‌آید، توضیح داده می‌شود که چرا باید از این حقوق آگاهی داشته باشیم.

◄ و این نوشته

خلاصه‌ای درباره موضوع به دست می‌دهد.

◄ این ویدئو مکمل مطالب بالاست:

◄ و حال نوبت خودسنجی است برای این که ببینیم درباره موضوع چه می‌دانیم.

این تست چهارجوابی

در واقع مروری است بر نکات عمده بحث.

◄ مرتبط با این موضوع، دو وبینار درباره «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی»

وبینار اول − سخنران: بهروز فراهانی

وبینار دوم − سخنران: سعید تقوی


بیشتر بخوانید در:

Share