Share

در این صفحه مجموعه‌ای می‌بینید که به موضوعات آموزشی در زمینه کارگری اختصاص دارند. این مجموعه به تدریج تکمیل می‌شود.


مبارزه سندیکایی


◄ جزوه مبارزه سندیکایی: مبانی و مفاهیم

 در فصل نخست این جزوه، زمینه‌های ساختاری و تاریخی شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در چارچوب تاریخ جهانی سرمایه‌داری مرور می‌شود. موضوع بحث فصل دوم آن، سندیکا و ساختار تشکیلاتی آن است. در فصل سوم به اشکال دیگر سازمان‌دهی کارگری مثل شوراها، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری و موضوعاتی همچون تفاوت حزب و سندیکا پرداخته می‌شود. فصل چهارم نیز به موضوع اعتصاب اختصاص یافته است. جزوه در انتها با مرور تاریخ فعالیت سندیکایی در ایران و بررسی موانع حقوقی تشکل‌یابی کارگری در متن قوانین موجود پایان می‌پذیرد.

جزوه «مبارزه سندیکایی: مبانی و مفاهیم» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

مبارزه سندیکایی: مبانی و مفاهیم− نکات عمده‌: خلاصه‌ای از مفهوم بنیادی مبارزه سندیکایی و  قوانین جمهوری اسلامی در مورد تشکل‌یابی کارگری

پرسش‌های خودسنجی درباره مبارزه سندیکایی

محسن حکیمی در این وبینار از سازمان‌یابی طبقه ‌کارگر، تاریخ و دگردیسی شکل سازمان‌یابی این طبقه، و ملزومات نظری و عملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی آن می‌گوید.

وبینار:‌«شوراهای کارگری و کنترل کارگری: درس‌های نظری و تاریخی»

سعید رهنما در این وبینار ضمن مرورِ تاریخی تشکیل شوراهای کارگری، جنبه‌های مختلف نظری کنترل کارگری، دستاوردها، تناقض‌ها و کمبودهای آن را بررسی می‌کند. 

قانون کار


◄  جزوه قانون کار و سیر تحول آن در ایران

به حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی کارگران می‌پردازد. تعریف تشکل‌های کارگری در قوانین جمهوری اسلامی، ماهیت غیرصنفی شورای اسلامی کار، چگونگی تعیین حداقل دستمزد، قوانین مربوط به بازنشستگان و بیکاری، حقوق کارگران مهاجر و زن در قوانین جمهوری اسلامی از جمله سرفصل‌های این جزوه‌اند. سیاست‌های تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر حقوق و زندگی کارگران موضوع بخش پایانی جزوه است.

جزوه «قانون کار و سیر تحول آن در ایران» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

قانون کار و سیر تحول آن در ایران− نکات عمده : خلاصه‌ای درباره موضوعات اصلی و بنیادی حقوق کار در قوانین جمهوری اسلامی 

پرسش‌های خودسنجی در مورد قانون کار ایران

وبینار «اعتراضات کارگری و ورشکستگی قانون کار»

بهنام دارایی زاده، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار، در این وبینار از محدویت‌های قانون کار ایران می‌گوید. قانونی که حق تشکل مستقل را به رسمیت نشناسد، عملاً دچار این ورشکستگی می‌شود.

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی


◄  جزوه حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی

این جزوه علاوه بر معرفی ساختار سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن، مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار را فهرست و معرفی می‌کند. در آن همچنین،‌ فصلی به مقاوله‌‌نامه‌هایی که ایران پذیرفته اختصاص داده شده است.  مرور مقاوله‌نامه‌های بنیادینی که ایران تصویب نکرده، بخش پایانی جزوه است.

جزوه « حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید:

دانلود در فرمت PDF

دانلود در فرمت Epub

چرا آشنایی با حقوق بین‌المللی کار برای نیروی کار ایران اهمیتی ویژه دارد؟

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی − نکات عمده: خلاصه‌ای درباره پیمان‌های بین‌المللی حقوق کار و ساختار سازمان بین‌المللی کار.

پرسش‌های خودسنجی در مورد حقوق بین‌المللی کار

ویدئوی آمورشی در مورد ساختار سازمان بین‌المللی کار و مقاوله‌نامه‌های آن

دو وبینار درباره «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی»


با حضور بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران-فرانسه
با حضور:‌ سعید تقوی، مسؤول پروژه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با ایران

بیشتر بخوانید در:

Share