Share

وضعیت جسمانی سپیده قلیان، در چهارمین روز اعتصاب غذا، رو به وخامت است. او در اثر افت شدید فشار بی هوش و به بهداری زندان منتقل شده است. مهدی قلیان برادر او  جمعه ۴ مرداد در توییتی نوشت اصرار خانواده برای پایان دادن به اعتصاب غذای سپیده قلیان نتیجه‌ای نداشته است. او از رفتار «ناشایست و توهین‌آمیز» پرستار بهداری زندان با سپیده قلیان نوشته و با توجه به وخامت وضعیت جسمانی او، زندان قرچک و مسئولان آن را پاسخگوی وضعیت سپیده قلیان و خطری که سلامتی او را تهدید می‌کند دانسته است.

سپیده قلیان

سپیده قلیان که در ارتباط با حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه زندانی و پس از مدتی آزاد شده بود در پی افشای شکنجه در زندان، ۳۰ دی سال ۹۷ مجددا بازداشت و در زندان سپیدار اهواز زندانی شد. او سپس به زندان اوین منتقل شد و اکنون در زندان قرچک ورامین زندانی است و از اول مرداد دست به اعتصاب غذا زده است.

قلیان طی نامه‌ی سرگشاده‌ای علت اعتصاب غذای خود را توضیح داده است. او از جمله نوشته است برای خنثی کردن تلاش دستگاه‌های امنیتی که می‌خواهند سرکوب‌شدگان را به سکوت وادارند و زندانیان سیاسی را بایکوت خبری کنند، در اعتراض به شرایط وحشتناک زندان قرچک ورامین، سلب حق ملاقات با خانواده، و در همبستگی با ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فرد دو زندانی دیگر پرونده نیشکر هفت‌تپه، دست به اعتاصب غذا می‌زند.

سپیده قلیان نوشته است: «پیام اعتصاب غذا، هماهنگی و همفکری ما علیه ظلمی است که بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها روا داشته می‌شود.»


Share