Share

دهم اکتبر را روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری کرده‌اند.

عکس از آرشیو

در ایران، اعدام شاخص‌ترین جلوه مجازات مرگ است که با وجود اعتراض‌هایی که به آن می‌شود، به عنوان «مجازاتی بی‌بازگشت» به کار می‌رود و گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض‌ها و پیشبرد روند لغو آن وجود ندارد.

در همین زمینه: سوالی از مخالفان مجازات مرگ: اعدام نکنیم چه کنیم؟

در مقابل، شمار کشورهای لغو کننده مجازات اعدام یا کشورهایی که تصمیم گرفته‌اند این مجازات را اجرا نکنند، با اضافه شدن گینه و مغولستان در حال حاضر به ۱۴۲ کشور رسیده است.

قطعنامه‌های جهانی برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم در راه لغو کامل این مجازات غیرانسانی، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار در سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیدند.

در ایران، با وجود افزایش آگاهی‌ها و تولید محتوای بیشتر درباره ضرورت مبارزه با اعدام، همچنان موافقان با این رویه که مجازات قاتل و متجاوز باید مرگ باشد، کم نیستند.

به بهانه روز جهانی مبارزه با اعدام، پرونده گرد‌ آمده از مجموعه‌‌ای از مطالب منتشر شده در زمانه درباره اعدام و مبارزه با آن، بازنشر می‌شود:

نه به اعدام


  • در همین زمینه

روز جهانی مبارزه با اعدام: یک جمله برای آنها که هنوز به چوبه‌های دار باور دارند

Share