Share

روزبه مشکین‌خط، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از زندان اوین پیامی صوتی درباره رویدادهای اخیر فرستاده و از مردم خواسته که برای اجتناب از جنگ هوشیار باشند.

آقای مشکین‌خط، سردبیر وب‌سایت توقیف‌شده «انتخاب خبر» و دبیرکل حزب «ایران سرافراز» در این پیام صوتی می‌گوید: «آنچه امروز فعالین سیاسی به آن احتیاج دارند،‌ شجاعت برای بیان واقعیت و ایستادگی در برابر جناح اقتدارگرا و جنگ‌طلب است. حاکمیت برای اجتناب از جنگ باید اقدام به تشکیل کمیته نجات نماید که ذیل آن آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی، رفراندوم و انتخابات آزاد و کوچک‌سازی حاکمیت اسلامی در چارچوب‌های دموکراتیک است.»

پیام صوتی او از اوین را که در اختیار «زمانه» قرار گرفته است، در ادامه بشنوید:

آقای مشکین‌خط پیش از این نیز از زندان اوین پیام‌های صوتی دیگری فرستاده بود.

روزبه مشکین‌خط چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ و پس از مسدودشدن سایت انتخاب خبر بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد.

آقای مشکین‌خط در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه به اتهام تشکیل گروه به ۱۱ سال زندان، به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی هر کدام به ۶ سال زندان، به اتهام نشر اکاذیب به ۳ سال زندان و به اتهام تشویش اذهان عمومی به ۲ سال زندان محکوم شده بود. این حکم بدون تغییر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر مورد تأیید قرار گرفت.

بر اساس قانون تجمیع مجازات کیفری جمهوری اسلامی، بیشترین میزان مجازات قابل اجرای روزبه مشکین‌خط ۱۱ سال حبس خواهد بود.


بشنوید:

Share