Share

شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش دهد. براساس این تصمیم سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. این شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله اقدام کنند.

در جلسه عصر سه‌شنبه ۲۴ تیر/ ۱۴ ژوئیه شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، سقف نرخ سود سپرده های بانکی دو ساله را ۱۸ درصد تعیین کرد.

علاوه بر این مصوبه، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه را نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید شش ماهه است. سیاست‌گذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.

در بین سپرده‌های موجود، بیشترین افزایش نرخ سود در سپرده‌های شش ماهه رخ داده است؛ چرا که نرخ سود از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد ارتقا یافته است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه مدت نیز با افزایش نرخ ۲ درصدی به ۱۰ درصد رسید. افزون بر این، سپرده کوتاه مدت جدیدی در بازه سه ماهه با نرخ ۱۲ درصد تعریف شد. سود سپرده‌های یک‌ساله نیز که پیش از این با نرخ ۱۵ درصد در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، یک درصد افزایش یافت. 

طی کمتر از سه ماه مجددا در نرخ‌های سود بانکی بازنگری شد. افزایش سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف در شرایطی صورت گرفته که در پایان فروردین سال جاری، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود را کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان کرده بودند.

 از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد. اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی دو ساله کنند.

 افزایش نرخ‌های سود در بازار پول، با هدف کاهش التهاب در بازارهای موازی اجرا می‌شود. سیاست‌گذار پولی انتظار دارد این تصمیم کمک کند تا روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود.


در همین زمینه

Share