Share

سطح اقیانوس پوشیده از یخ در شمالگان زمین برای دومین بار در هشت سال اخیر و به طور کلی، برای دومین بار در تاریخ ثبت مساحت آن از ۱۹۷۹ تا کنون، به کمتر از چهار میلیون کیلومتر مربع رسید.

اکثر خرس‌های قطبی به دلیل ویران شدن زیست‌بوم‌شان در گرمایش زمین تا پایان قرن ناپدید خواهند شد ــ عکس: Shutterstock

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین در شمالگان زمین هر روز آشکارتر می‌شود. دانشمندان اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌ای از قطب شمال نشان می‌دهد که میزان سطح پوشیده از یخ تا ۱۵ سپتامبر به ۳,۷۴ میلیون کیلومتر مربع رسیده است.

این دومین رکورد از نظر کمترین مساحت یخ است. رکورد اول ۲۰۱۲ و پس از یک فصل گرداب‌های گرم نامعمول رقم خورد که یخ‌ها را در هم شکست. آن زمان مساحت به حدود ۳,۴۱ میلیون کیلومتر رسید.

در سال جاری، از آن گرداب‌ها خبری نبود،‌ اما یک موج گرمایی شدید در روزهای ۳۱ اوت تا ۵ سپتامبر از سیبری شروع شد.

در این شش روز، نرخ ذوب‌شدن یخ‌ها از هر زمان دیگری در تاریخ ثبت‌شده ۴۰ ساله ذوب یخ‌های شمالگان سریع‌تر بود.

روند کاهش یخ‌ها در طول سال: ۲۰۱۲ کمترین میزان یخ رویت شد و امسال دومین رکورد در کاهش سطح یخی شمالگان ثبت شد که در این نمودار می‌توانید آنها را با هم مقایسه کنید ــ برای بزرگ‌تر شدن تصویر روی آن کلیک کنید

ذوب یخ‌ها یک اثر دومینویی ایجاد می‌کند. با آب شدن یخ سفید، آب تیره جایش را می‌گیرد و نور خورشید به جای انعکاس از سطح یخ، در اقیانوس‌ هر چه بیشتر و بیشتر به صورت انرژی گرمایی ذخیره می‌شود. به عبارت دیگر، گرمایش تشدید می‌شود.

دمای شمالگان در ۳۰ سال اخیر بیش از دو برابر سریع‌تر از هر جای دیگر جهان افزایش یافته است.

خرس‌های قطبی که زیستگاه‌شان یخ‌های شمالگان است، در معرض انقراض قرار دارند. دانشمندان می‌گوید تا پایان قرن اغلب این خرس‌ها ناپدید خواهند شد.

جهان در یک وضعیت اضطراری اقلیمی قرار دارد اما اغلب دولت‌ها هنوز به تعهدات خودشان در توافق پاریس عمل نمی‌کنند. توافق پاریس به علاوه توافقی است که فعالان محیط زیست برای مقابله واقعی با گرمایش زمین نابسنده می‌دانند.


در همین زمینه:

Share