برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

کانون ره آورد در شهر آخن آلمان و انجمن حقوق بشر امید در بلژیک در پروژه‌ای مشترک به نام «کرونا و روزگار ما» در ۱۰ ویدئوکست با کارشناسان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق کودک و آموزش، جامعه شناسی، روانشناسی و زنان گفت‌وگوهایی ترتیب داده است.

محور تمام این گفت‌وگوها همانطور که از عنوان آن مشخص است پاندمی کرونا است. میهمانان این مجموعه نظرات خود را در باره تاثیرات کرونا بر جامعه و همچنین تجربیات شخصی خویش را از این دوران بیان کرده‌اند.
در این مجموعه مهرانگیز کار، آسیه امینی، سعید پیوندی، کاظم کردوانی، نعیمه دوستدار، حامد فرمند، عبدالکریم لاهیجی، منصوره شجاعی، رضا کاظم‌زاده و ناهید کشاورزبه عنوان میهمان حضور دارند.

لینک این مجموعه ویدئوکست در تریبون زمانه

منبع:  کانون ره‌آورد و انجمن حقوق بشر امید

اینستاگرام این ویدئوکست به آدرس: https://www.instagram.com/kanoon2018/


Share