Share

فروم سیاست‌ کودکان آفریقایی گزارش داد: دختران هنوز هم به طور رایج در سن کم وادار به ازدواج می‌شوند، بهداشت و درمان از آنها دریغ می‌شود و مورد سوءاستفاده و استثمار جنسی قرار می‌گیرند. داده‌ها نشان می‌دهد که به خاطر کوتاهی دولت‌ها، دختران در آفریقا «در دوران زندگی خود محکوم به تبعیض و نابرابری هستند.»

دختران آفریقایی به شکلی رایج مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند/ عکس از shutterstock (Lukas Maverick Greyson)

در گزارشی که از سوی فروم سیاست‌ کودکان آفریقایی روز جمعه ۲۰ نوامبر منتشر شد، ۵۲ کشور آفریقایی از نظر «رفتار دوستانه با دختران» رتبه‌بندی شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که دختران آفریقایی به طور رایج از آموزش محروم می‌شوند، پیش از سن قانونی وادار به ازدواج می‌شوند، در خانه، مدرسه یا محل کار مورد سوءاستفاده جنسی، فیزیکی و عاطفی قرار می‌گیرند، امکانات بهداشتی و درمانی از آنها دریغ می‌شود و از مالکیت مستغلات و دریافت ارث محروم هستند.

بر اساس گزارش فروم سیاست‌ کودکان آفریقایی، گرچه دستاوردهای مهمی در ۳۰ سال اخیر در زمینه حقوق دختران از جمله دسترسی به آموزش و اقدامات علیه استثمار حاصل شده، اما این تلاش‌ها هنوز به هیچ وجه کافی نیستند.

نرخ بالای سوءتغذیه و ازدواج کودکان، و نرخ بسیار پایین ثبت‌نام در مدرسه موجب شده که چاد و سودان جنوبی بدترین کشورهای آفریقا برای دختران باشند.

در مقابل، موریس کشور کوچکی که در واقع جزیره‌ای در جنوب شرق قاره آفریقاست از جمله کشورهایی است که قوانین در زمینه حقوق دختران را اصلاح کرده و آنها را با استانداردهای بین‌المللی انطباق داده است. این جزیره بالاترین نرخ ثبت‌نام در دوره آموزشی پیش‌دبستانی را دارد و همه دختران نوجوان باردار در آنجا به امکانات بهداشتی برای مادران دسترسی پیدا می‌کنند.

۳۰۸ میلیون دختر زیر ۱۸ سال در آفریقا زندگی می‌کنند. با این حال در بسیاری از کشورهای این قاره فقط یکی از پنج دختر به آموزش متوسطه دسترسی دارد. یک سوم مدارس ابتدایی یک چهارم دبیرستان‌ها هیچ گونه سرویس بهداشتی ندارند. تعرض و خشونت جنسی و سوء‌استفاده عاطفی علیه دختران از سوی معلمان و همکلاسی‌ها رواج دارد، که موجب می‌شود بسیاری از دختران ترک تحصیل کنند.

بعد از موریس بهترین کشورهای آفریقا در زمینه برابری دختران عبارتند از: تونس، آفریقای جنوبی، سیشل، الجزیره، کیپ ورد، و نامیبیا.

بدترین کشورها جز سودان جنوبی و چاد عبارتند از: اریتره، جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجر و جمهوری آفریقای مرکزی، و اتحاد قمر.


Share