Share

تجمعات مردمی در آستانه انتخاباتدر آخرین قسمت از مجموعه «چهارسال پیش چنین روزهایی» به تجربیاتی که از انتخابات سال ۱۳۸۸ به جا مانده پرداخته‌ایم. سئوال محوری این قسمت این است که آیا می‌توان مشارکت نزدیک به ۳۷ میلیون ایرانی را از نتایج ناآرامی‌های ایران پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جهوری و انتخابات محمود احمدی نژاد دانست؟ آیا می‌توان پلی بین این روزها و ان روزها زد؟ پیوند بین شعارهای «میرحسین، کروبی/ رای مرا پس بگیر» و «میرحسین/ رایتو پس گرفتم» و «مرگ بر دیکتاتور» و «دیکتاتور/ تشکر، تشکر» چیست؟ با چه توجیهی می‌توان از ناآرامی‌های خیابانی و تظاهرات به حرکت مدنی مشارکت در انتخابات رسید؟
این سئوالات را سمیرا طلوعی با احمد صدری، جامعه‌شناس؛ حسین قاضیان، جامعه‌شناس و اکبر گنجی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در میان گذاشته است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130627_4YearsAgo_SamiraTolouee.mp3[/podcast]

Share